""
Rezerwacje: 801 146 839

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Szanowni Państwo,

                Zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Ustaw UE, L 119/1 z 4 maja 2016 ( dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest firma:

 • Grupa CBP SP. z o.o. SP.K. z siedzibą w Warszawie 02-806, ul. Albatrosów 15 A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000382946, NIP 9512337109, REGON 142905857.

 Dane osobowe, w których posiadaniu jest Administrator:

 • imię i nazwisko
 • nazwa Firmy
 • adres firmy
 • nr telefonu komórkowego
 • adres e-mail
 • miejsce i termin pobytu po złożonej rezerwacji

 Dane osobowe wskazane powyżej są przetwarzane w okresie trwania współpracy dotyczącej zakupu abonamentu uprawniającego do zniżek w Hotelach współpracujących z Grupą CBP  SP. z o.o. SP.K. właściciela marki Business Saving Club ( BSC) w celu:

 • kontaktu działu handlowego BSC z aktualizacją obiektów hotelowych;
 • kontaktu działu handlowego BSC z ofertą nie wykraczającą po za zakres oferowanych przez BSC usług;
 • kontaktu działu rezerwacji w celu przedstawienia propozycji na zgłoszone wcześniej drogą telefoniczną lub drogą mailową przez klienta zamówienie dotyczące rezerwacji obiektów hotelowych;
 • kontaktu działu księgowego w sprawie wystawionych faktur;
 • tworzenia raportów podróży i oszczędności w momencie, kiedy Państwa pracodawca o to poprosi

 Państwa dane NIE są przetwarzane w żaden inny sposób, zwłaszcza w celach marketingowych wykraczających poza oferowane przez BSC usługi oraz nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom gospodarczym. Po zakończeniu umowy ( czyli wygaśnięcia celu i podstawy prawnej przetwarzania danych )  macie Państwo prawo do "bycia zapomnianym" co jest równoznaczne z usunięciem Państwa danych z naszych baz danych. 

W związku z nowymi regulacjami dokładamy wszelkich starań, aby dostosować nasze działania i dokumentację do unijnego rozporządzenia. Wszystko po to, by zagwarantować jeszcze większe bezpieczeństwo danych osobowych i transparentność w zakresie informowania o ich przetwarzaniu, dostępie i możliwości modyfikacji oraz korzystania z innych uprawnień, które gwarantuje  rozporządzenie. Jako dotychczasowy administrator Państwa danych działamy w oparciu o najwyższe standardy przetwarzania danych, ich zabezpieczania, a także dostosowujemy się do zmieniających się uwarunkowań prawnych.

O wszystkich zmianach dotyczących naszych usług i dokumentacji, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na Państwa dane, będziemy informować na bieżąco.

Praca działu rezerwacji 14.08.2020

Szanowni Państwo, Informuję, że zgodnie z decyzją Prezesa Zarządu Komplementariusza, tj.Grupa CBP Sp. z o.o. Pana Marcina Piotrowskiego, reprezentującego Pracodawcę, w Grupa CBP sp. z o.o. sp.k. dzień 14.08.2020r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w zamian za 15.08.2020r. – święto przypadające w sobotę. (Podstawa: art. 130 par. 2 Kodeksu pracy) Przepraszamy za niedogodności, Zespół Business Saving Club.

×